A „Sasfészek Kézműves Udvar” Csíkszentmártonban az Úzvölgye fele vezető út mentén helyezkedik el, gyönyörű vidéki tájon, abban a faluban ahol a falu nem csak egy mezőgazdasági jellegű települést jelent, hanem az ott lakó emberek őszinte közösségét, akik ismerik és tisztelik egymást.

Hogyan is indult a történetünk, azt az Edda együttes dalának egy sorával egyszerűen meg tudnám magyarázni: „Álmodtam egy világot magamnak, itt állok a kapui előtt.”

 Mindig is jó érzéssel töltött el, amikor az idősebb emberek mesélték, hogy a mi általunk Sas Ágostontól örökölt teleken a jelenlegi Sasfészek Kézműves Udvarban, valamikor egy kerékkészítő műhely működött. Ágoston bácsi kerékkészítő mesterként dolgozott, miután hazatért a háborúból. Kis műhelyében pedig a kemence körül rendszeresen többen összegyűltek, megbeszélték ügyes bajos dolgaikat, egymásnak tanácsot adtak, a nők hímeztek, varrtak, fontak.  Amolyan közösségi térként működött.

 Mivel a közösségépítés számunkra is nagyon fontos úgy érezzük, hogy méltó lenne feleleveníteni ezt az életérzést, megőrizni belőle valamit és továbbadni a felnövekvő generáció számára. A nemzeti tudat erősítése érdekében hagyományainkat össze kell gyűjteni, ápolni. Azzal, pedig ha egy kézművesudvarban elérhetővé tesszük a gyerekek és más látogatók számára, akkor már biztos jó úton járunk e cél felé.

A névválasztás is ezt a célt szolgálja, a „Sasfészek” az egykori tulajdonos Sass Ágoston és felesége nevére utal. Nem született gyerekük, de tovább élhet a nevük. A fészek szó hallatán legtöbbünknek a család, a közösség jut az eszünkbe.   A Sasfészek egy olyan családias hangulatú közösségi tér kíván lenni, ahova, ha egyszer betérnek, visszakívánkoznak látogatóink. A kézművesség, mely a Sasfészek Kézműves Udvar fő tevékenysége, értékeink átadásának a formáját tükrözi. Az Udvar pedig azt a helyet jelöli, ahol ezek az utak találkoznak, azt a pontot ahol kicsúcsosodik a történetünk.

Ahhoz, hogy mindez megvalósuljon, olyan emberekre volt szükség, akikkel közös cél vezérel, akik fontosnak tartják nemzeti örökségünk felkutatását és a hagyomány átadását. Közös érdeklődési pont számunkra a népi hagyományos mesterségek megismertetése és ezen ismeretek átadása.

A munkafolyamatok bemutatásán túl a legkézenfekvőbb tanulási utat, a megtapasztalást tesszük lehetővé az érdeklődők számára.